Bouwmanagement en faalkosten

Op 28 november 2007 verscheen in de Cobouw een artikel met de kop: ‘Bouwprojectmanager verlaagt faalkosten’. In het artikel wordt uitgelegd waarom bouwprojectmanagers en bouwmanagement adviesbureaus onmisbaar zijn bij het management van bouwprojecten.

Bouwprojectmanager verlaagt faalkosten
Bouwkundige missers en de daaraan verbonden faalkosten verminderen sterk als opdrachtgevers de leiding van bouwprojecten uitbesteden aan onafhankelijke bouwprojectmanagers of bouwmanagement adviesbureaus(…)

Zo lang de leiding van bouwwerken niet in handen is van een deskundige die losstaat van de partijen, blijven gebeurtenissen zoals het balkondrama in Maastricht en de problemen van de parkeergarage in Bos en Lommer de bouw teisteren(…)

Projecten worden steeds complexer omdat de bouw steeds vaker te maken krijgt met uiteenlopende milieueisen en andere regelgeving. Daar komt nog bij dat ook het aantal belanghebbenden bij het werk sterk groeit. Daarom is het aanstellen van een hoofdconstructeur niet voldoende. Die moet zich concentreren op de technische constructie en voor het totaaloverzicht plaatsmaken voor een bouwprojectmanager(…) (bron: Cobouw)

Timmerman Bouwmanagement beheerst voor u het bouwproces en de faalkosten
Het inschakelen van een bouwmanagement adviesbureau creëert rust in het gehele bouwproces. De bouwkundig projectmanager geeft leiding aan het team van ontwerpers en voorbereiders. Tevens draagt de bouwkundige zorg voor onderlinge afstemming en haalbaarheid. De bouwprojectmanager is onafhankelijk en vertegenwoordigt in die rol de opdrachtgever en behartigt haar belangen.

Opdrachtgevers zullen Timmerman Bouwmanagement in bovenstaand profiel herkennen. Zij voelt zich betrokken bij haar projecten en is in staat om het gehele bouwproces te managen en faalkosten te voorkomen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van ervaring in het bouwproces gecombineerd met een dosis nuchter verstand en een praktische kijk op zaken.

Timmerman Bouwmanagement heeft ook ruime ervaring met het weer op de rails krijgen van bouwprojecten die niet op die wijze verlopen zoals de opdrachtgever dat graag had gezien.