Controle contractstukken

Om tijdens de uitvoering de (meer)kosten van het bouwproces goed in de hand te kunnen houden, is het essentieel dat een goede basis is gelegd. Die basis wordt / is gelegd in het voortraject. Dit traject verloopt in hoofdlijnen van programma van eisen (PvE), voorlopig ontwerp, definitief ontwerp tot bestek en tekeningen. Vaak maken diverse studies onderdeel uit van dit traject.

De praktijk wijst uit dat veel (meer)kosten in het uitvoeringstraject haar ontstaan kennen in het voortraject. Tegenstrijdigheden en fouten in de contractstukken zijn vaak grote kostenposten. Timmerman Bouwmanagement kan voor u een controle uitvoeren van de contractstukken om deze (meer)kosten te beperken. Ook heeft u op deze wijze meer zekerheid of uw geld op de juiste manier wordt besteed.

Wilt u meer weten over deze vorm van dienstverlening, leest u dan verder op controle bestek.