Controle bestek en tekeningen

Het bestek en bijbehorende tekeningen zijn meestal de basis waarop een offerte bij de aannemer(s) wordt opgevraagd. Daarna zullen deze stukken ook de basis vormen voor de te verstrekken opdracht. Als in deze stukken tegenstrijdigheden of fouten zitten, die na de contractvorming worden ontdekt, dan zullen er wijzigingen op de contractstukken moeten worden doorgevoerd. Hiermee gaan vaak grote bedragen gemoeid. Oorzaken van wijzigingen kunnen zijn:

  • eisen / wensen PvE zijn niet (volledig) in bestek en tekeningen verwerkt
  • bestek en tekeningen sluiten niet op elkaar aan (verschillende materialen, bouwmethoden, etc)
  • tekeningen onderling sluiten niet op elkaar aan
  • getekende details zijn technisch niet te maken (Om met de huidige tekenprogramma’s te kunnen tekenen is al een opleiding op zich. Daardoor komen veel tekenaars niet veel meer met de praktijk in aanraking en verliezen daar dan ook de ‘feeling’ mee)
  • doordat het voortraject een lange periode heeft geduurd en de betrokken personen de stukken al meerdere malen onder ogen hebben gehad, zijn ze op een gegeven moment ‘blind’ voor het zien van fouten en tegenstrijdigheden.

Een belangrijk onderdeel van het beheersen van de kosten in de uitvoeringsfase zijn goede contractstukken. Door de ruime ervaring die Timmerman Bouwmanagement heeft in het gehele bouwproces (zowel het voortraject als wel de uitvoering en oplevering) is zij voor u de geschikte partij om uw contractstukken te screenen. Door uw stukken voor aanbesteding / offerte aanvraag door Timmerman Bouwmanagement te laten screenen kunt veel (meer)kosten besparen.

Wilt u meer weten over bovenstaande, neemt u dan contact op via: 06-1008 1024 of maak gebruik van het contactformulier.