Bouwmanagement regelgeving

Bouw regelgeving is onlosmakelijk verbonden met bouwmanagement. Iedereen die gaat bouwen of verbouwen krijgt te maken met het bouwbesluit. De regels en de onderlinge samenhang van deze regels worden als zeer complex ervaren. De juridische schrijfwijze draagt hier ook niet aan bij. Het is raadzaam een bouwkundige of een bedrijf gespecialiseerd in bouwmanagement te raadplegen wanneer u hier mee te maken krijgt. Op deze pagina vindt u een korte introductie van de regelgeving die komt kijken bij bouwen en verbouwen.

Voor wie geldt het bouwbesluit?

Iedereen die gaat (ver)bouwen moet dit doen binnen de regels van het bouwbesluit. Alle winkels, woningen, kantoren en andere bouwwerken moeten aan de hierin beschreven bouwtechnische voorschriften voldoen. Het besluit bevat de minimale eisen die gesteld worden aan zaken als milieuvriendelijkheid en veiligheid.

Het hele land valt onder dezelfde technische bouwvoorschriften sinds de invoering van het eerste bouwbesluit in 1992. De laatste aanpassingen aan dit besluit zijn gedaan in januari van 2010.

Hoe is het bouwbesluit opgebouwd?

Er liggen vijf beoordelingsaspecten (hoofdstukken) ten grondslag aan het bouwbesluit, namelijk milieu, bruikbaarheid, veiligheid, energiezuinigheid en gezondheid. Elke hoofdstuk bestaat op haar beurt weer uit paragrafen met elk een functionele eis en een prestatie eis gekoppeld aan gebruiksfuncties.

Aan welke zaken moet u denken bij het bouwbesluit? Hieronder een overzicht van een de belangrijkste bouw thema’s:

– Daglicht
– Gebruiksfuncties
– Gebruiksoppervlakte
– Verblijfsgebied
– Verblijfsruimte
– Spuiventilatie
– Thermische isolatie
– Ventilatiebalans
– Ventilatie eisen woning
– Ventilatie berekening garage
– Toiletruimte
– Badruimte
– Meterruimte
– Ruimtebenaming
– Verkeersruimte
– Vloerafscheidingen

Het bouwbesluit is geschreven voor bouwkundigen, bouwmanagers en andere deskundigen op het gebied van bouwmanagement. Timmerman Bouwmanagement kan u hier bij ondersteunen.