Bouwmanagement activiteiten

Bouwmanagement bestaat uit onderstaande activiteiten. Voor het overzicht zijn ze ingedeeld in algemene projectmanagement fases:
1. initiatief/voorbereiding,
2. realisatie/uitvoering en
3. afsluiting.

1. Initiatief / voorbereiding
De eerste fase van het bouwmanagement proces bestaat uit haar beurt weer uit een gedeelte voor informatie en communicatie en uit de financiele zaken.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
– Het opstellen van een projectplan
– Het schrijven van een Plan van Aanpak
– Opstellen van bestek- en werktekeningen

FINANCIELE ZAKEN
– Regelen van eventuele subsidies
– Bewaking van het budget

2. Realisatie / uitvoering
De realisatiefase bestaat uit het bewaken van tijd, de organisatie, kwaliteitszorg en risicomanagement en vergunningen.

BEWAKING VAN TIJD
– Planning van het project
– Regelmatige rapportage naar opdrachtgever

ORGANISATIE VAN EEN BOUWMANAGEMENT PROJECT
– Management van het project
– Directievoering

KWALITEITSZORG EN RISICO’S
– Het houden van toezicht
– Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB)
– Het managen van risico’s (risicomanagement)

VERGUNNINGEN
Het organiseren van:
– Bouwvergunning
– Sloopvergunning
– Milieuvergunning/-melding

3. Afsluiting
Bij de afsluiting van een bouwproject hoort een oplevering en een evaluatie.

Oplevering van het project
Evaluatie van het project